Ürünler
Cam İşleme
BİZOTE: Cam kenarının 90°, cam ön köşesinin ise istenen açıda perdahlanması işlemine denir. Bizote genişliği açı ile değişir. Parlatma, rodaj sonrası matlaşan kesim yüzeyinin ikinci bir işlemle parlatılmasıdır. 

RODAJ: Cam kenarlarının ve köşelerinin 90° ve 45° eğimlerle perdahlanması işlemine düz rodaj, yay biçiminde perdahlanması işlemine ise balık sırtı veya C rodaj denir. Camın kenarının kademeli olarak rodajlanmasına ise profil rodaj denir.

KANAL AÇMA: Cam yüzeyinin bir doğru boyunca 2 mm derinliğinde oyularak şekil verilmesine denir. Cam kenarlarına yakın yüzey üzerine bu işlem yapılır. 

DELME: Camın muhtelif çaplardaki matkap uçlarıyla havşalı ve havşasız olarak delinmesi işlemine denir. Deliklerin çapı genel olarak camın kalınlığından daha küçük olmamalıdır.

KUMLAMA: Cam yüzeyinin kumlama yöntemi ile opaklaştırılmasıdır. Delik

Kanal

Bizoteli Cam

Bizote

Açılı Rodaj

Rodaj

Rodaj
Cam İşleme Dökümanları güncellenmektedir